Rekisteröidy


Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja voit keskeyttää kokeen milloin tahansa. Kaikkea tutkimuksessa kerättyä tietoa käsitellään ainoastaan tutkimusryhmän jäsenten toimesta. Sinua ei voida tunnistaa vastaustesi perusteella
Sukupuoli Mies      Nainen      Muu
Ikä
Minulla on
(vastaa vain jos sinulla on kuulovika)
Kuulovikani on todettu
Minulla on Normaali näkö Silmälasit
Koulutukseni
Minulla ei ole/on oppimisvaikeuksia (esim. kielenkehityksen erityisvaikeutta tai lukemisen tai kirjoittamisen häiriötä) Ei ole      On
Sähköposti (ei pakollinen, osoitetta ei tallenneta palvelimelle, kokeenjatkamislinkki ja tunnistenumero lähetetään kertaluontoisesti tähän, voit myös kirjoittaa kohta luotavan tunnisteen paperille)